nasze zasady i nieustanny rozwój

Od momentu jego wdrożenia pod koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia pieczenie w sklepie z prostej prezentacji procesu pieczenia stało się czymś znacznie więcej. Przedsiębiorstwo WIESHEU nie tylko towarzyszyło temu rozwojowi, lecz w istotny sposob kształtowało jego przebieg. Nasz zamysł, by wspierać naszych klientow w rozwoju dostarczając im innowacyjne produkty, zapewnić najwyższą jakość wypieku wyrobow w miejscu ich sprzedaży, leży u podstaw Państwa I naszego sukcesu sprzedażowego. Podstawowa funkcja pieca sklepowego, jaką jest
doskonała jakość wypieku przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce to dziś właściwie standard. Dziś coraz większe znaczenie zarowno w piekarniach jak i punktach handlu detalicznego ma interfejs obsługi, możliwość jego dopasowania do potrzeb oraz dostępne w nim dodatkowe funkcje. Wykorzystując zarowno naszą kreatywność jak I znajomość potrzeb rynku nieustannie staramy się wyznaczać nowe kierunki wprowadzając innowacyjne funkcje i tworząc nowe możliwości rozwoju naszych klientow. W oparciu o te założenia poczynając od roku 1973 urośliśmy do rangi wiodącego producenta na rynku niemieckim i znaczącego gracza na rynkach międzynarodowych wśrod producentow piecow sklepowych. Za tym sukcesem stoją ludzie, ktorzy pracują zgodnie z fi lozofi ą naszego przedsiębiorstwa. WIESHEU przestrzega standardow socjalnych bazując na standardach inicjatywy społecznej „Business Social Compliance Initiative” (BSCI) opracowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego. Rownież dostawcy fi rmy WIESHEU są zobowiązani do.