Nasza oferta dla sieci

Wnet to programowe rozwiązanie do komfortowego zarządzania piecami połączonymi w sieć.
Łączy ono w sobie możliwość połączenia urządzeń w sieć z przejrzystą bazą danych, funkcjami zarządzania, konserwacji oraz serwisowymi. Oprogramowanie Wnet jest kompatybilne ze wszystkimi piecami WIESHEU z serii Dibas blue, Euromat 64 i Ebo wyposażonych w sterowania Wtouch, Exclusive lub IS 600 E. System ten potrafi korzystać z istniejących już baz danych oferując ogromny potencjał oszczędności poprzez efektywne zarządzanie danymi. Wnet pozwala w dowolnej chwili na uzyskanie dostępu do danych roboczych, utworzenie raportow czy też synchronizację programow w zainstalowanych urządzeniach. Generowane w postaci grafi cznej raporty umożliwiają optymalizację wewnętrznych procesow. Na ich podstawie można określić, ktore wyroby sprzedają się w danym regionie najlepiej. Dzięki temu uzyskuje się przejrzysty pogląd sytuacji i możliwość porownania danych z poszczegolnych regionow. Wnet to także optymalny serwis dzięki możliwości zdalnego dostępu. Dzięki temu wiele usterek można przeanalizować na odległość i natychmiast podjąć odpowiednie działania serwisowe. Pozwala to zapobiec konieczności dwukrotnego przyjazdu. Natomiast przeglądy techniczne i konserwacja pozwala wyeliminować czasy przestojow.

If you need further information about our Wnet networking system please contact Mr.
Maximilian Eder
Tel.: +49 7148 1629-196 or
wnet[at]wiesheu.de

Wnet PL

Karta  

(629 kB)