Hakkımızda – Firma profili

başarılı büyüme

1990’lı yılların sonunda yaygınlaşmaya başlayan ’Mağazada pişirmek’ kavramı, salt pişirme işleminin yapılmasından üretim ve sunum prosesine yönelik olarak gelişmiştir. WIESHEU bu prosese sadece eşlik etmekle kalmamış, onu kalıcı olarak düzenlemiştir. Müşterilerimizin büyümesini inovatif ürünlerle destekleme, en iyi pişirme kalitesini üretme ve tüketicinin erişimine sunma fikrimiz, yoğun satın alma dürtüleri yaratmıştır. Mağaza fırının esas işlevi olan en küçük alanda en iyi pişirme sonucu elde edecek şekilde pişirmek, artık beklenen asgari standart haline gelmiştir. Günümüzde insan makine kesişim noktası, uyarlanabilirliği ve fonksiyonları – esnaf ve perakende gıda mağazasında – gittikçe daha fazla önem kazanan unsurlardır. Yaratıcılığımız ve pazarın ihtiyaçlarına yönelik bilincimizle burada da yeni yollardan geçecek, yeni işlevsellikler geliştirecek ve müşterilerimizin büyümesi için
ilave hareket alanları açacağız. Bu duruşumuz esasında 1973 yılından beri kârlı olarak Almanya’nın önde gelen ve uluslararası önemli bir mağazada pişirme firması haline geldik. Bu başarının arkasında dünyaya odaklı bir firma kültürünü yaşayan insanlar bulunmaktadır. WIESHEU’un topluma karşı yükümlülüğü, sosyal standartlara bağlı kalmaktır ve bu konuda bir ortak inisiyatif standardı olan ve Avrupa Dış Ticaret Birliği tarafından geliştirilmiş olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk İnisiyatifi “Business Social Compliance Initiative” (BSCI) çerçevesinde hareket eder. WIESHEU bu yükümlülüğü tedarikçilerine da yansıtmaktadır.