Enerji verimliliği ile daha fazla başarı
Mağaza fırınlarının üretilmesi ve işletilmesi çok enerji gerektirdiğinden, verimli bir enerji yönetim sistemi konusu bizim için büyük önem taşır. Bundan dolayı üretim salonlarımızda – teknik olarak mümkün olduğu durumda – tesislerin atık ısısını kullanıyoruz; bir andan enerji kayıplarını önlemek için ve diğer yandan kaynak kullanımımızı optimize etmek için. Bunun ötesinde fırınlarımız büyük oranda yeniden kullanılabilir malzeme içermektedir. Ürünlerimiz bu
özelliği ile ham maddeler konusunda sorumluluk bilinci içerisinde bir tutum sergilemektedir. Çok modern kumanda panelleri, en modern yalıtım malzemeleri, Wnet, yükleme algılama sistemi IBC
(Intelligent Baking Control) vs. fırınlarımızın enerji etkin olarak kullanımını sağlar ve tam da bu hedefe yönelik olarak geliştirilmektedir.